Uw veiligheid

Voor uw veiligheid nemen we de wettelijke bepalingen van rij- en rusttijden in acht. We vatten ze voor u samen.
  • Een chauffeur mag maximum 4 uur en 30 minuten rijden zonder onderbreking. Daarna moet hij een onderbreking inlassen van minstens 45 minuten of een rustperiode starten van minimum 1 uur.

  • Tijdens deze onderbreking of rustperiode mag de chauffeur geen andere werkzaamheden verrichten. De chauffeur mag deze pauze niet achter het stuur doorbrengen. Werkzaamheden in en om het voertuig zijn toegestaan.

  • De dagelijkse rijtijd is beperkt tot 9 uur. Twee maal per week mag de chauffeur 10 uur rijden in een dag. De week begint op maandag 00.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur.

  • De rusttijd van de chauffeur is een ononderbroken periode waarin hij vrij over zijn tijd kan beschikken. Deze verplichte achtereenvolgende uren rust geniet de chauffeur van zijn eigen tijd tussen 2 dagtaken of diensttijden in. De bestuurder moet zowel dagelijks als wekelijks rusten.

  • In elke periode van 24 uur moet de chauffeur een dagelijkse rusttijd van tenminste 11 achtereenvolgende uren respecteren, tenminste 9 achtereenvolgende uren maximaal drie maal per week of tenminste 12 uren opgesplitst in twee periodes, waarvan de eerste 3 ononderbroken uren zijn en de tweede periode 9 ononderbroken uren.

  • In het geval van een enkele bemanning bedraagt de maximale diensttijd van de chauffeur 13 uur, en is 11 achtereenvolgende uren rust verplicht. Bij een rusttijd van 9 opeenvolgende uren zal de chauffeur maximum 15 uren dienst doen. Als de normale rusttijd opgesplitst wordt, zal de maximale diensttijd van de bestuurder 15 uren bedragen.

  • Indien er dubbele bemanning voorzien is, zal elke chauffeur 9 achtereenvolgende uren rust nemen over een periode van 30 uur. In dit geval is de maximale diensttijd 21 uur.